Legekontoret

Vikarlege fra 11.9.23

Dr. Ane Zakariassen Rong er vikarlege 50% (mand. og torsd.) for dr. Anne Lucie Voltersvik