Ferieavvikling 2023:

Dr. Anne Lucie Voltersvik: Uke 26, 28, 29, 30, 32, 33

Dr. Stig Guntveit:                Uke 27, 28, 32, 33

Dr. Yrjan Michalsen:           Uke 25, 26, 27   (vikarlege for dr. Guntveit)

Dr. Thomas Bøe:                 Uke 26, 31, 32

Dr. Johannes Saxe:             Uke 28, 29, 30

Dr. Zein Ahmad:                  Uke 23, 27, 29

                            

Legekontoret

Ny artikkel

Legg til innhold i nyhetsartikkelen