Influensavaksine

Nå er sesongens influensavaksine kommet og anbefales spesielt for: 

GENERELT:

Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år


BARN OG VOKSNE MED:

Diabetes type 1 og 2

Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

Nedsatt immunforsvar

Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


ANDRE MÅLGRUPPER:

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Ta kontakt med legekontoret tlf: 56313990 eller send e-kontakt via helsenorge for timetildeling ved vaksinering.

Legekontoret 04.09.2020

Pasientundersøkelse

Legekontoret har tatt i bruk en ny nettside og ønsker i den forbindelse å foreta en spørreundersøkelse      blant våre pasienter. Vi setter pris på din tilbakemelding da den vil hjelpe oss med å forbedre nettsiden.

    Lenke til undersøkelsen finner du her