Viktig informasjon

Legekontoret

INFLUENSAVAKSINE:

Vi får vaksinen ca. uke 40 - 42

Risikogrupper:

-Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

-Alle fra fylte 65 år

-Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

-Alle med diabetes, kronisk lungesykdom, kronisk hjerte/karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, nedsatt immunforsvar

Dersom du ønsker mer informasjon, gå inn på fhi.no - om influensavaksine